Upravljavec osebnih podatkov: Milena Hartman s.p., Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka

Obdelovalec osebnih podatkov: Phoenix Soft d.o.o., Svetog Cara Konstantina 80, Niš, Srbija. Srbija ni na seznamu držav, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali pa le to zagotavljajo delno.

Obdelovalec ne obdeluje osebnih podatkov v smislu profiliranja ali drugega podobnega ravnanja, temveč ima, kot administrator spletne strani, le možnost vpogleda v osebne podatke.

Upravljavec in obdelovalec izvajata zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Za potrebe potrditve in izpolnitve naročila z dostavo (Pošta Slovenije d.o.o.)  in za potrebe poslovanja (izdaja računa) shranjujemo naslednje podatke:

ime in priimek, naslov s krajem bivanja, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.

Uporabnik je za točnost in ažurnost posredovanih podatkov dolžan poskrbeti sam. Uporabnik izjavlja, da je star 18. let in več in je opravilno sposoben.

Uporabljamo SSL protokol.

Vsak uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe potrditve in izpolnitve naročila ter za komunikacijo v zvezi z naročilom  (telefonski klic ali elektronska pošta).

Ker ste od vključno tretjega nakupa upravičeni do popusta, vodimo do vključno drugega nakupa, evidenco o številu nakupov.

Dostop do vaših osebnih podatkov imamo administratorji spletne strani (upravljalec in obdelovalec). Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v smislu profiliranja in vam ne pošiljamo reklamnih sporočil. Za analizo obiska spletne strani uporabljamo Google Analytics.

Podatki o naročilih se hranijo 2 leti. Osebni podatki so na spletni strani izbrisani ob zaključku naročila.V primeru neuspelega ali preklicanega naročila so osebni podatki izbrisani skupaj za naročilom v roku 24 ur.

V primeru nakupa preko International Online shop, sprejemate splošne pogoje in dajete privolitev za obdelavo osebnih podatkov neposredno NHT Globalu. Uporabnik je pri izbiri spletnih strani, na katere se lahko poveže preko našega spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za zaščito svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da namestite protivirusni program.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov je opredeljena kot prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, ki posreduje osebne podatke.

Kot privolitev in izjava se šteje ravnanje uporabnika, ki s klikom na prazno okence  soglaša s splošnimi pogoji poslovanja, obdelavo njegovih podatkov (izpolnitev naročila, dostava, izdaja predračuna,  računa, potrebna komunikacija v zvezi z naročilom) in prenosom svojih osebnih podatkov v državo izven EU oz. EEA. Privolitev je potrebna ob vsakem nakupu.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen Pošta Slovenije d.o.o..

 

Spread the love
//]]>